เทคนิคในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องานอย่างไร ให้เสร็จทันตามกำหนดส่ง

การทำหน้าที่สำคัญสุดนั่นคือความอดทนต่อหน […]